Szakterületeim 2022-02-28T15:53:19+01:00

Tisztelt Látogató,

Dr. Nagy Barbara ügyvéd vagyok, szakterületem az ingatlanjog és a polgári jogi szerződésekkel kapcsolatos jogterület. Munkám során kiemelten foglalkozom még gazdasági joggal, társasági joggal, cégek általános jogi képviseletével, perbeli képviselettel és követeléskezeléssel. Ügyvédként magas  színvonalú, ügyfélorientált és gyors munkavégzést vállalok.

Több éves tapasztalattal, adásvételek teljeskörű lebonyolításában és egyéb ingatlanjogi kérdésekben állok ügyfeleim szíves rendelkezésére. A szerződéskötést megelőző egyeztetéstől kezdve, az okiratszerkesztésen át, a földhivatali eljárásban történő jogi képviseletig segítem ügyfeleimet érdekeik képviseletében, szerződéses szándékaik kifejezésre juttatásában, különösen az alábbi területeken.

 • 1135 Budapest, Kerekes utca 6. VI/2.

 • 06 30 336 2892

 • info@drnagybarbara.hu

 •  Tulajdoni lap beszerzése, ingatlan jogi helyzetének teljeskörű tisztázása; terhek, széljegyek vizsgálata;
 • az ingatlan esetleges tehermentesítésével kapcsolatos eljárás során a jogi képviselet ellátása;
 • szerződő felek szerződési szándékának feltérképezése, egyeztetés a szerződés tartalmi kérdéseiről
 • ingatlanhoz kapcsolódó illeték- és adótanácsadás;
 • Ingatlan adásvételi szerződés megszerkesztése és ellenjegyzése; esetlegesen szükségessé váló egyéb okiratok megszerkesztése;
 • Ajándékozási szerződés készítése;
 • Haszonélvezeti jog alapítása;
 • Csereszerződés készítése;
 • Bérleti szerződés készítése;
 • név-, és lakcímváltozás földhivatali bejelentése;
 • NAV adatlap kitöltése és benyújtása; szerződéshez kapcsolódó letétkezelés; Földhivatal előtti képviselet ellátása a tulajdonjog bejegyzéséig;
 • külföldi vevő esetében jogi képviselet ellátása a szükséges engedély beszerzése érdekében;
 • ingatlan-beruházásokhoz kapcsolódó jogi dokumentáció elkészítése;
 • új építésű ingatlan vásárlása esetén az eladó ügyvédje által készített Ingatlan adásvételi szerződés véleményezése, a vevő érdekeinek képviselete;
 • Tervezési szerződés, Építési szerződés készítése, véleményezése;
 • építésjogi engedélyezési, bejelentési eljárásban jogi képviselet;
 • ingatlanközvetítő vállalkozások részére teljeskörű tanácsadás, alkalmazandó dokumentumok elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése;
 • problémás ingatlanok kezelése;
 • társasházakkal kapcsolatos jogi képviselet (társasházak alapítása, állandó képviselete, alapító okirat készítése, módosítása, SZMSZ készítése, házirend készítése, fizetési meghagyásos eljárásban képviselet, új építésű társasházaknál hibás teljesítés miatt perbeli képviselet. társasházi közgyűlési határozatok megtámadása, jelzálogjog bejegyzése, törlése társasházi albetétekre vonatkozóan.

A társasági jog széles szegmensében látok el jogi képviseletet, mely felöleli az elektronikus cégeljárás keretében történő cégalapítástól, változásbejegyzéstől kezdve a cég teljes működésével kapcsolatos tanácsadást, okiratszerkesztést is.

 • gazdasági társaságok alapítása;
 • változásbejegyzési eljárások;
 • képviselet elektronikus cégeljárás;
 • üzletrész átruházási szerződések;
 • társaságok állandó jogi képviselete, működésük során felmerülő valamennyi jogi relevanciájú ügyben teljeskörű képviselet;
 • taggyűlések, közgyűlések levezetése;
 • jegyzőkönyvek és jogi dokumentációk megszerkesztése;
 • belső szabályzatok elkészítése;
 • képviselet társasági jogi perekben;
 • képviselet végrehajtási ügyekben;
 • követelések érvényesítése;
 • felszámolási eljárás indítása;
 • általános társasági jogi tanácsadás.
 • Munkaszerződések készítése, módosítása, véleményezése;
 • Versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések készítés;
 • munkáltatói szabályzatok készítése;
 • belső szabályzatok készítése;
 • felmondás, azonnali hatályú megszüntetés, közös megegyezés készítése;
 • tanácsadás és képviselet munkaviszony megszüntetése során;
 • képviselet munkaügyi vitában peren kívül, illetve bíróság előtt;
 • képviselet munkaügyi felügyeleti eljárásban, munkaügyi ellenőrzés során.

Jogi képviseletet polgári peres és nemperes eljárásokban látok el, az eljárás teljes egészére vonatkozóan, mely magában foglalja a peres eljárásokat megelőző esetleges egyeztetési tárgyalásokon való részvételt, a keresetlevél és egyéb bírósági beadványok elkészítését, a bírósági tárgyalásokon történő képviseletet az elsőfokú, a másodfokú- és felülvizsgálati bíróság előtt.

 • ügyvédi felszólító levél készítése;
 • fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése;
 • felszámolási eljárás indítása;
 • pert megelőző, perbeli és peren kívüli tárgyalásokon jogi képviselet, egyezségek megkötésében közreműködés;
 • képviselet peres eljárásban;
 • végrehajtási eljárás kezdeményezése.

Online vállalkozások számára

 • Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF-ek);
 • Felhasználási feltételek;
 • Adatkezelési szabályzatok;
 • Jogi nyilatkozatok készítése.